Колектив

Под ръководството на г-жа Вероника Иванова-директор

за децата в ДГ „Цано Велчев“ с една разновъзрастова група /3-6годишни/ се грижат:

учител- г-жа И. Алдинова

помощник-възпитател- В. Андреева

Вкусната и питателна храна приготвя Х. Йорданова-готвач

За уюта и таксите се грижи С. Минчева-домакин

Здравословното състояние на децата следи мед.сестра М.Богданова